نویسنده = صادقی علیرضا رضایی محمدرضا شیرمردی سید پژمان خضری پور سعیده
تعداد مقالات: 1

1 بررسی دز الکترونی در کراس لینک روکش کابلهای فشار ضعیف تابش داده شده با شتابدهنده الکترون
صادقی علیرضا رضایی محمدرضا شیرمردی سید پژمان خضری پور سعیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.82 K)