نویسنده = هانیه شعبانپور پیمان رضاییان امیرعباس صبوری دودران و آنیتا عالیپور
تعداد مقالات: 1

1 تخمین معادل دز جذبی اندامهای مختلف بدن حین کار با رادیوداروهای حاوی تکنسیوم -99
هانیه شعبانپور پیمان رضاییان امیرعباس صبوری دودران و آنیتا عالیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.8 K)