نویسنده = سیده لیلا میرمحمدی فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح سمیرا رضایی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی قابلیت آبشار شبه دوجزئی نوع دوم در جداسازی ایزوتوپهای تلوریم
سیده لیلا میرمحمدی فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح سمیرا رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)