نویسنده = سیده لیلا میرمحمدی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی پارامترهای انتقال جرم مدل پراکندگی محوری بهمنظور طراحی ستونهای ضربهای سینیدار افقی
سیده لیلا میرمحمدی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.85 K)