نویسنده = محمد امین امیرخانی دهکردی میرمحمدرضا سیدحبشی عارف رحیمیان روح الله عادلی
تعداد مقالات: 1

1 مطالعات نوترونی و ایمنی کانال خشک در قلب راکتور تهران
محمد امین امیرخانی دهکردی میرمحمدرضا سیدحبشی عارف رحیمیان روح الله عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.44 K)