نویسنده = فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری علی نوروزی محمد حسن ملاح علی اصغر قربانپور خمسه
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی ایزوتوپهای پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی
فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری علی نوروزی محمد حسن ملاح علی اصغر قربانپور خمسه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)