نویسنده = فاطمه منصورزاده علی اصغر قربانپور خمسه سید جابر صفدری علی نوروزی محمد حسن ملاح
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه آبشار مدل Q با آبشار مدل شبه ایدهآل جهت جداسازی ایزوتوپ های پایدار
فاطمه منصورزاده علی اصغر قربانپور خمسه سید جابر صفدری علی نوروزی محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)