نویسنده = طاهری فاطمه باقرزاده مجتبی مختاری جواد چوپان دستجردی محمد حسن عسگری افروز
تعداد مقالات: 1

1 امکان سنجی استفاده از راکتور مینیاتوری اصفهان در مطالعه خوردگی مواد در محیط خورنده و تحت تابش گاما
طاهری فاطمه باقرزاده مجتبی مختاری جواد چوپان دستجردی محمد حسن عسگری افروز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)