نویسنده = حسین زاده مریم
تعداد مقالات: 2

1 بهینه سازی مگنت های دایمی چندگانه چشمه یونی هیدروژن منفی
حسین زاده مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (820.59 K)

2 طراحی شبکه سینکروترون برای باریکه پروتون
حسین زاده مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.77 K)