نویسنده = قیاسی سیده مریم یاحقی عفت مادرید گارسیا خوزه
تعداد مقالات: 1

1 استفاده از رادیوگرافی برای تشخیص عیوب در تابلوهای نفیس هنری
قیاسی سیده مریم یاحقی عفت مادرید گارسیا خوزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (925.5 K)