نویسنده = زنگنه هادی کاردان اعظم هادیزاده یزدی محمد هادی
تعداد مقالات: 1

1 تغییرات سد اول شکافت هستههای سنگین با افزایش عدد نوترونی
زنگنه هادی کاردان اعظم هادیزاده یزدی محمد هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)