نویسنده = بوستانی احسان حسن زاده مصطفی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه دز گامای مستقیم ناشی از پرتوزایی قلب برهنه یک راکتور تحقیقاتی توان متوسط
بوستانی احسان حسن زاده مصطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)