نویسنده = محمد امین امیرخانی دهکردی عارف رحیمیان میر محمد رضا سید حبشی روح الله عادلی
تعداد مقالات: 1

1 مطالعات نوترونی و ایمنی حجم کانال خشک در قلب راکتور تهران
محمد امین امیرخانی دهکردی عارف رحیمیان میر محمد رضا سید حبشی روح الله عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (637.12 K)