نویسنده = اصلان زاده سحر شجاعی محمد رضاعلی اصغر مولوی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ترازهای انرژی در ایزوتوپ های O ، 24Mg16 و Ne20
اصلان زاده سحر شجاعی محمد رضاعلی اصغر مولوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)