نویسنده = محمدصادقیآزاد محمدباقر چوبداررحیم فرزاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در حادثه LOCA در حالت چند حجمی
محمدصادقیآزاد محمدباقر چوبداررحیم فرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.26 K)