نویسنده = غلامزاده زهره کاردان محمد رضاحسنی رخ اشکان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر تغییر رنگ سنگ بریل و تست ثبات رنگ سنگ پس از پرتودهی
زهره*- کاردان؛ محمد رضا-حسنی رخ؛ غلامزاده زهره کاردان محمد رضاحسنی رخ اشکان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.57 K)