نویسنده = حجت الله سلیمانی
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی و طراحی باتری هسته ای بتاولتائیک با استفاده از چشمه مایع Sr/Y90
امیر پوررستم، سهیل حاجی بابا، پیمان صفاپور، حسین مؤیدی* ، حجت الله سلیمانی، محسن مؤیدی، سهیل حاجی بابا، حجت الله سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (471.05 K)