نویسنده = محمد علی جعفریزاده
تعداد مقالات: 3

1 گذر فاز کوانتومی در هسته‌های زوج و فرد با استفاده از مدل جبری سه خوشه‌ای
مریم قپانوری* ، نرجس امیری، محمد علی جعفریزاده، مریم قپانوری، محمد علی جعفریزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (584.79 K)

2 بررسی درهم تنیدگی کوانتومی در ساختار هسته زوج_ زوج
محمد علی جعفریزاده، نرجس امیری، مریم قپانوری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.31 K)

3 بررسی تغییرات آنتروپی درهم­تنیدگی در هسته­های گذاری با عدد جرمی فرد
مریم قپانوری*، محمد علی جعفریزاده، نرجس امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)