نویسنده = محمد رضا رضایی راینی نژاد
تعداد مقالات: 5

1 معرفی فضای فاز شتابدهنده خطی الکتا مدل Compactبا استفاده از کد MCNPX
ندا زارعی، محمد رضا رضایی راینی نژاد* ، علی جمعه زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.93 K)

2 محاسبه مونت کارلوی دز پرتوهای گامای زمینه کیهانی وخورشیدی در ایستگاه بین المللی فضایی (ISS)
محمد رضا رضایی راینی نژاد* ، آرزو ریاحی، محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.14 K)

3 بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه‌سازی Geant4_x000D_
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.69 K)

4 عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم‌کنش ذرات آلفای رادن و دختران _x000D_
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.41 K)

5 بررسی اثر رادن موجود در هوای شهر تهران بر بافت مو با استفاده از کد MCNPX
بهشاد والی زاده*، محمد رضا رضایی راینی نژاد، یاسین حیدری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)