نویسنده = مریم حسین زاده
تعداد مقالات: 2

1 اندازه‌گیری دمای الکترون در دستگاه IECF با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر منفرد
آمنه کارگریان؛ مرتضی صداقت موحد؛ علیرضا اصل زعیم؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری*؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.87 K)

2 شبیه سازی نحوه جدایش ایزوتوپی انواع جریانات حول غشاء متخلخل و بررسی سرعت پخش آنها با روش DSMC
مجید عابدی مصیر؛ مهدی آقایی مغانلو*؛ علیرضا اصل زعیم*؛ مریم حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)