نویسنده = محمد ره گشای و یاشار رحمانی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تأثیرات تغییر Burn up در یک Hot fuel pin بر روی ضریب هدایت حرارتی Gap در راکتور 1000-VVER بوشهر
محمد ره گشای و یاشار رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.92 K)