نویسنده = محمد رضا اسکندری. صحابه هاشمی
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه اثرات فیزیکی میله های کنترل در راکتورهای هسته ای
محمد رضا اسکندری. صحابه هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.78 K)