نویسنده = سید ابوالفضل قاسمی
تعداد مقالات: 4

1 تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما
سید ابوالفضل قاسمی*؛ سمیرا فقیه؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.42 K)

2 تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر افزایش جوانه‌زنی و رشد ساقه‌چه و ریشه‌چه بذر کنجد
شروین گودرزی؛ حسن غفوری فرد؛ ابوالفضل مازندرانی*؛ سید ابوالفضل قاسمی؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.64 K)

3 مطالعه عوامل مؤثر بر تولید میدان مغناطیسی قوی سطحی
سمیرا فقیه*؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

4 مطالعه پارامتریک انرژی جنبشی الکترون ها در برهم کنش دو باریکه نسبیتی با پلاسمای کم چگال
مطهره لواسانی*؛ سید ابوالفضل قاسمی؛ فاطمه رضائی؛ مسعود پیشدست؛ جمال الدین یزدان پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)