نویسنده = حمید اسکندری و بیژن فاتح
تعداد مقالات: 1

1 بررسی جوشکاری درپوشهای زیرکونیومی میله سوخت رآکتورهای آب سنگین
حمید اسکندری و بیژن فاتح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101 K)