نویسنده = امین صاحب نسق و حامد محرابی
تعداد مقالات: 1

1 الگوریتم تصحیح خطای Beam Hardening در CT اسکن صنعتی
امین صاحب نسق و حامد محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.11 K)