نویسنده = امید نوری کلخوران
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی گزینشی یون اورانیل با استفاده از جاذب پلیمری قالب یونی جدید
امید نوری کلخوران، سید جواد احمدی، احمدرضا ذوالفقاری داریانی، امید نوری کلخوران سید جواد احمدی احمدرضا ذوالفقاری داریانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (115.48 K)