نویسنده = بابک شیرانی و فریدون عباسی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تجربی مشخصه های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUPF
بابک شیرانی و فریدون عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.38 K)