نویسنده = احمد جلالیان1
تعداد مقالات: 1

1 بازیافت بکارگیری روش انداز هگیری سزیم - 137 در محاسبه فرسایش و رسوب خاک
فریده عباس زاده افشار1، احمد جلالیان1، حسین خلفی2، شمس ا? ایوبی1 و فرید اصغری زاده2، فریده عباس زاده افشار احمد جلالیان حسین خلفی شمس ا... ایوبی و فرید اصغری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.67 K)