نویسنده = سعید برشان
تعداد مقالات: 2

1 طراحی محفظه شتاب شتابدهنده الکترون رودوترون 200TT
حسین خلفی، فرشید طباخ*، سعید برشان، سعید حاصل طلب، حسین خلفی فرشید طباخ سعید برشان سعید حاصل طلب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.48 K)

2 بررسی اثر پرتودهی الکترون بر روی محلول پلیمری حاوی رنگ دی متیل یلو
مریم بنائی*، فاطمه انوری، سعید برشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)