نویسنده = صدیقه کلالی1؛ محمد فرهاد رحیمی*1؛ امید ناصر قدسی2
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه پتانسیل برهم کنش و سطح مقطع همجوشی هسته های کروی با استفاده از مدل دابل فولدینگ (D-F) و شارژکارنت(C-C) ، سطح مقطع همجوشی واکنش (O+144Sm16 )
صدیقه کلالی1؛ محمد فرهاد رحیمی*1؛ امید ناصر قدسی2، مریم شایانی راد1، صدیقه کلالی محمد فرهاد رحیمی امید ناصر قدسی مریم شایانی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.32 K)