نویسنده = سوده السادات سجادی
تعداد مقالات: 2

1 حذف یون استرانسیم از محلول‌های آبی با استفاده از 1،3-دی آمینو گرافن و بازیابی مغناطیسی برگشت‌پذیر جاذب
سوده السادات سجادی* ، سوده السادات سجادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (586.56 K)

2 استخراج حلالی اورانیم با استفاده از 8-هیدروکسی کواینولین به عنوان عامل استخراج­کننده از پساب صنعتی قلیایی
مجید حاجی حسینی*، احسان ذوالفنون، سوده السادات سجادی، محمدرضا پورجاوید، الهام ستارزاده خامنه، حمزه حسین پور، توران ربیعی سامانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.44 K)