نویسنده = سید هاشم میری حکیم آباد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ویژگی‌های نوترون تولید شده ناشی از شتابدهنده خطی پرانرژی در بافت نرم
نجمه محمدی*؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ لاله رفعت متولی؛ سید هاشم میری حکیم آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (526.55 K)