نویسنده = فاضل نفت حسین آفریده محمد مهدی افخمی کرایی میترا قرقره چی ویکتور اسمیرنوف
تعداد مقالات: 1

1 طراحی ناحیه مرکزی سیکلوترون 18 مگا الکترون ولت
فاضل نفت حسین آفریده محمد مهدی افخمی کرایی میترا قرقره چی ویکتور اسمیرنوف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.72 K)