نویسنده = فدایی فرشته
تعداد مقالات: 1

1 کنترل سوخت واکنش همجوشی D-3He در توکامک کروی
فدایی فرشته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.87 K)