نویسنده = کاوه کریمی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی جامع اثر نشت پمپ مدار خنک کننده در حوادث شدید بر روی طراحی Core Catcher
نویسندگان: هستی نصیری*؛ فرامرز یوسف پور؛ غلامرضا جهانفرنیا؛ کاوه کریمی
مشاهده مقاله

2 بررسی حادثه آتش سوزی در اطاق پمپ نیروگاه هسته ای به کمک کد
امیر حسنیان؛ محمد باقر غفرانی*؛ فرامرز یوسف پور؛ کاوه کریمی
مشاهده مقاله