نویسنده = بهروز )1(
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی و بهینه سازی حفاظ حسگر مغناطیسی در باند مداری 500-550 کیلومتری از سطح زمین با استفاده از نرم افزارهای OMERE و FASTRAD
امیدرضا)1( – رئیسی؛ بهروز )1(؛ افخمی کرایی محمد مهدی دانشور حمیده دانشمندی امیدرضا رئیسی بهروز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (698.12 K)