نویسنده = احمد آخوند
تعداد مقالات: 2

1 طراحی و ساخت آشکارساز گازی دو بعدی میکرو مقیاس(MPGDs) جهت پایش آلودگی سطحی آلفا
مریم نجیب زاده*؛ محسن میرحبیبی؛ علی نگارستانی؛ احمد آخوند؛ احمد آخوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (529.06 K)

2 طراحی و بهینه سازی موازی ساز نوترونی ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد هسته ای MCNPX
محمد جواد مظفری وانانی*؛ میرشهرام حسینی پناه؛ یاسر کاسه ساز؛ احمد آخوند؛ رامون فرناندز آلوارز استرادا؛ محمد جواد مظفری وانانی؛ میرشهرام حسینی پناه؛ یاسر کاسه ساز؛ رامون فرناندز آلوارز استرادا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.83 K)