نویسنده = داریوش رستمی فرد
تعداد مقالات: 4

1 اندازه گیری انرژی نوترون ها و دوترون های گسیل شده در دستگاه پلاسمای کانونی IR-MPF-100
امیر رئیس دانا*، اصغر صدیق زاده، چاپار رسولی، احسان الله نوری، داریوش رستمی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

2 اندازه­گیری شرایط بهینه پرتو ایکس نرم آرگون در دستگاه پلاسمای کانونی مدر 5/1 کیلوژول
مریم اکبری نساجی، داریوش رستمی فرد، علی نصیری، نوشین پیش بین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

3 لایه نشانی نانوکامپوزیت سیلیکون کاربید-نیکل کروم بر روی زیرلایه زیرکونیوم با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
حسن انوشا*، محمد اسماعیل پور، داریوش رستمی فرد، شروین گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

4 مطالعه تجربی اثر گاز بر یون­های گسیل شده در دستگاه پلاسما کانونی مدر kj5
نوشین پیش بین*، علی نصیری، داریوش رستمی فرد، مریم اکبری نساجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)