نویسنده = جواد مختاری
تعداد مقالات: 5

1 بررسی پارامترهای فیزیک راکتور صفر قدرت آب سنگین در گام جدید
افروز عسگری*؛ جواد مختاری؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.64 K)

2 بررسی اثر کویل خنک کننده راکتور MNSR اصفهان بر زمان عملکرد
میثم زرگر*؛ منصور طالبی؛ محمد حسین استکی؛ جواد مختاری؛ محمد حسین استکی؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.27 K)

3 بررسی اثر اندازه دریچه‌های خروجی قلب بر مدت زمان کارکرد راکتور MNSR اصفهان
علیرضا خاک زاد رنانی*؛ محمدحسین استکی؛ منصور طالبی؛ جواد مختاری؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.51 K)

4 بهبود کیفیت باریکه نوترونی در خروجی کانال خشک راکتورمینیاتوری جهت انجام آزمایشات پرتودهی خارج از قلب
محمدحسین چوپان دستجردی*؛ جواد مختاری؛ بهرام سلیمانی؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.03 K)

5 بررسی خطی بودن پاسخ آشکارسازهای راکتور تحقیقاتی MNSR با استفاده از اندازه گیری دز نوترون و گاما در خروجی کانال خشک
محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری*؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.35 K)