نویسنده = کمال حداد
تعداد مقالات: 5

1 اندازه گیری کسر مایع جریان گاز تر خروجی از چاه با استفاده از تلفیق تکنیک گاما و مکانیک سیالات محاسباتی
مهدی ایزدی، عطا الله ربیعی، محسن شریف زاده* ، کمال حداد، رضا فقیهی، عطا الله ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.08 K)

2 محاسبات واکسل دزیمتری مختص بیمار با کدهای محاسباتی بر پایه حل معادالت ترابرد فوتون-الکترون
کمال حداد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.44 K)

3 طراحی و ساخت یک آشکارساز پرتو بتا با استفاده از فوتودیود BPW34
احسان پارسازاده، کمال حداد، محمدرضا محمدیان بهبهانی*، احمد پیروزمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

4 طراحی یک قلب بهینه برای گام جدید راکتور آب سنگین صفر قدرت اصفهان (HWZPR)
ملیحه کاویانی*، کمال حداد، جواد مختاری
مشاهده مقاله

5 ارزیابی مشخصات چشمه درون پوش ناشی از حادثه LOCA در استخر سوخت مصرف شده واحد 1 نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد MELCOR
زهرا حصیری، احمد پیروزمند*، کمال حداد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.12 MB)