نویسنده = امیر چخماچی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی اثر نوسانات چگالی روی شکست موج پلاسمایی غیرخطی در مرز بین پلاسما و خلا
الناز خلیل زاده*؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری؛ اصغر حدادی؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.04 K)

2 بررسی اثر تغییرات چگالی گاز هیدروژن بر روی طیف انرژی الکترون ها، در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی
الناز خلیل زاده*؛ زهره دهقانی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.17 K)

3 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون
حسین صادقی؛ سمانه فاضل پور*؛ رضا امراللهی؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.75 K)