نویسنده = امیر چخماچی
تعداد مقالات: 5

1 بررسی اثر نوسانات چگالی روی شکست موج پلاسمایی غیرخطی در مرز بین پلاسما و خلا
الناز خلیل زاده*؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری؛ اصغر حدادی؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.04 K)

2 بررسی اثر تغییرات چگالی گاز هیدروژن بر روی طیف انرژی الکترون ها، در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی
الناز خلیل زاده*؛ زهره دهقانی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.17 K)

3 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون
حسین صادقی؛ سمانه فاضل پور*؛ رضا امراللهی؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.75 K)

4 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمایی ECR
زهره دهقانی*؛ الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ نرگس رضوی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

5 بررسی برخی صفات جوانه زنی بذر کلزا تحت تنش شوری، در اثر تیمار غیرمستقیم با پلاسمای سرد کم فشار
زهره دهقانی*؛ راضیه خلیل زاده؛ الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.6 K)