نویسنده = محمدرضا داورپناه
تعداد مقالات: 1

1 تولید کپسول اوره نشاندارسازی شده با کربن-14 جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری
امیر مهدی زاده*، عبدالناصر توکلی، حسین موحد، مهدی دهقانی، وحید خسرونژاد، رسول صالحی مرتب، محمدرضا داورپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (958.34 K)