نویسنده = حسن یوسفنیا
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه فانتوم ORNL و RADAR در محاسبه کسر جذبی انرژی پرتوهای گاما با استفاده از کد مونت ‌کارلو MCNP
محمد سلیمان پور*؛ ملیحه حدیثی؛ ناصر وثوقی؛ سیدابوالفضل حسینی؛ حسن یوسفنیا؛ محمد سلیمان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.46 K)

2 سنتز و نشاندارسازی عامل شلات‌کننده نوین استامیدوزانتات و بررسی کمپلکس آن با 99mTc
زهرا عرب حلوایی باقری؛ سعید کاکائی*؛ سید محمودرضا آقامیری؛ الهام ستارزاده خامنه؛ حسن یوسف نیا؛ سید محمودرضا آقامیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.68 K)