نویسنده = حسن وثوقیان
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر ترکیب هدف بر شتابدهی پروتون در اندرکنش پالس لیزر پرشدت با فویل نازک
حسن وثوقیان*؛ فرشته اسماعیل بیگی حاج اسماعیل بیگی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرشته اسماعیل بیگی حاج اسماعیل بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.71 K)

2 بررسی امکان تعیین چربی شیر با چگالی‌سنج گاما
حسن وثوقیان*؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ امیر محمد بیگ زاده؛ امیر محمد بیگ زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (374.95 K)