نویسنده = نادیا کلانتریان
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی مقایسه ای قدرت باروری حشرات پرتودیده مگس میوه مدیترانه ای و مگس زیتون
مهرداد احمدی* ، شیوا اصولی، نادیا کلانتریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.63 K)

2 مقایسه اثر پرتو گاما بر نسبت جنسی و قدرت رقابتی(Helicoverpa armigera Hubner Lep: Nuctuidae) در دو نسل والد و F1
شیوا اصولی* ، مهرداد احمدی، نادیا کلانتریان، نادیا کلانتریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.75 K)