نویسنده = زهرا شیری کتا
تعداد مقالات: 1

1 جذب زیستی یون پرتوزا از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب زیستی تفاله چای
محمد طاهری؛ زهرا شیری کتا؛ مریم خواجه نوری؛ فاضل ضحاکی فر*؛ فاضل ضحاکی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.2 K)