نویسنده = مجتبی نوحه خوان
تعداد مقالات: 2

1 اثربخشی مستقیم و غیرمستقیم پلاسمای سرد فشار اتمسفری روی بهبود زخم در مدل حیوانی
مهدیه بختیاری رمضانی*، مجتبی نوحه خوان، فاطمه شاکری، شراره میرشاهولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 شناسایی محصولات تخریب رنگ قرمز بازیک 46 پس از پردازش پلاسمای DBD با به کارگیری LC-MS
مهناز عبدالهی، نیره عبداللهی قهی، مهدیه بختیاری رمضانی، مجتبی نوحه خوان، نرگس بیگ محمدی، سیده زهره آقامیری، بهزاد رضایی فرد، فهیمه رضازاده آذری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (954.6 K)