نویسنده = جواد مختاری
تعداد مقالات: 4

1 بررسی پارامترهای فیزیک راکتور صفر قدرت آب سنگین در گام جدید
افروز عسگری*؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر کویل خنک کننده راکتور MNSR اصفهان بر زمان عملکرد
میثم زرگر*؛ منصور طالبی؛ محمد حسین استکی؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.27 K)

3 بررسی اثر اندازه دریچه‌های خروجی قلب بر مدت زمان کارکرد راکتور MNSR اصفهان
علیرضا خاک زاد رنانی*؛ محمدحسین استکی؛ منصور طالبی؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.51 K)

4 بهبود کیفیت باریکه نوترونی در خروجی کانال خشک راکتورمینیاتوری جهت انجام آزمایشات پرتودهی خارج از قلب
محمدحسین چوپان دستجردی*؛ جواد مختاری؛ بهرام سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.03 K)