نویسنده = سیدمهدی موسوی
تعداد مقالات: 1

1 استفاده از معادلات فاینمن برای محاسبه آهنگ تولید نوترون در پدیده اندرکنش ضعیف هسته‌ای
سیدمهدی موسوی*؛ حسین ذکی دیزجی؛ امین سیدی؛ سیدمهدی موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.33 K)