نویسنده = مجتبی مکاری
تعداد مقالات: 2

1 شبیه‌سازی آشکارسازهای مورد استفاده در سیستم تصویربرداریPET با کد GATE
مریم حسنوند*؛ زهرا فتحی حسین آبادی؛ مجتبی مکاری؛ نوید نجات بخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (486.04 K)

2 شبیه‌سازی الکترون‌های کم انرژی در هسته سلول و محاسبه آسیب‌های آن با سطح مقطع‌های تجربی و کد Geant4-DNA
مجتبی مکاری*؛ حسین معینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.76 K)